Akkerranden

Je ziet het geregeld: bloemen langs akkers. Een fleurig gezicht, maar ze groeien daar niet alleen voor het mooie. Bloeiende planten op en langs de akkerranden zijn niet alleen prachtig om te zien, maar ook bijzonder functioneel. De cultuurgewassen zorgen immers voor voedsel en voor grondstoffen voor energie en industrie. En de ingezaaide kruiden voor meer natuur. De kruiden lokken bovendien insecten en vogels. Bedreigde akkervogels vinden er beschutting en voedsel, terwijl sommige insecten ook nog eens de natuurlijke vijand van de luizen in de cultuurgewassen zijn.

Wanneer men biologisch teelt en geen (of niet teveel) bestrijdingsmiddelen wil gebruiken, legt zo’n rand langs de akker aan.  De insecten die daar op af komen, zorgen ervoor dat de natuurlijke vijanden wegblijven.
Akkerranden

Natuurlijk kun je als boer de akkers tot op de rand inzaaien met bieten of er aardappelen poten. Maar aan die randen groeien de gewassen niet altijd goed. De grond is er soms verdicht. Door de akkerranden in te zaaien met bloemen, los je dat probleem op. Bovendien helpt het om meer leefruimte te bieden aan vogels, insecten, of bedreigde planten. Hier zitten insecten of vogels bij die boeren helpen om luizen of rupsen in hun gewas te bestrijden. Zulke akkerranden worden soms ingezaaid met gewassen als phacelia (‘bijenvoer’) of zonnebloemen. Maar het kunnen ook inheemse planten zijn, zoals teunisbloem, korenbloem en klaversoorten, duizendblad, boerenwormkruid of pastinaak. Vogels profiteren ervan. Je vindt er putters, fazanten of – soms – de patrijs. En vlinders als het oranje zandoogje, bruin zandoogje, de distelvlinder of atalanta vinden er een plekje. Zweefvliegen en lieveheersbeestjes eten er luizen. Andere insecten zijn weer voedsel voor de vogels. De uilen, buizerds of kiekendieven gebruiken de randen als broedbiotoop. Ze jagen op de muizen die in granen zitten. Natuurlijk wordt er in de akkerranden niet gespoten. De boer bemest er ook niet en er wordt niet geoogst. De akkerranden maken het landschap aantrekkelijker en boeren krijgen er soms een vergoeding voor.

(bron: http://hoekschewaard.files.wordpress.com/2011/10/plantenmeteenverhaal.pdf)